„Išbandyk Perlas Go ir laimėk Kalėdų eglutę“

TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Akcijos laikotarpis nuo 2022 m. lapkričio 17 d. iki 2022 m. gruodžio 15 d. imtinai.
  1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Finance“ (toliau – Organizatorius arba „Perlas Finance“).
  1.3. Akciją sudaro keturi pagrindiniai akcijos prizai.
  1.4. Dalyvauti akcijoje ir laimėti pagrindinį akcijos prizą gali visi „Perlas Go“ naudotojai įvykdę akcijos sąlygas: NAUJI „Perlas Go“ naudotojai – akcijos laikotarpiu atsisiuntę ir užsiregistravę „Perlas Go“ programėlėje arba www.perlasgo.lt svetainėje. ESAMI „Perlas Go“ naudotojai („Perlas Go“ programėlėje arba www.perlasgo.lt užsiregistravę iki akcijos pradžios, t.y. iki 2022 m. lapkričio 17 d.) akcijos laikotarpiu „Perlas Go“ programėle nuskenavę akcijos brūkšninį kodą ir užsiregistravę dalyvauti akcijoje.
  1.5. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Perlas Finance“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
 2. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
  2.1. Pagrindinis akcijos prizas – Kalėdų eglutė (kėnis), kurios vertė ne mažesnė nei 59 Eur, dydis – ne mažesnė, nei 1,6 metro. Pagrindinis akcijos prizas pinigais jokiomis aplinkybėmis neišmokamas.
  2.2. Pagrindinio akcijos prizo kiekis – keturi vienetai. Vienas asmuo akcijos galiojimo laikotarpiu gali gauti tik vieną pagrindinį prizą.
  2.3. Pagrindinio akcijos prizo laimėtojai renkami burtų keliu kiekvieną akcijos savaitę:
  I savaitės pagrindinio akcijos prizo laimėtojas renkamas 2022 m. lapkričio 24 d. (akcijos sąlygas įvykdęs 2022 11 17 – 2022 11 23).
  II savaitės pagrindinio akcijos prizo laimėtojas renkamas 2022 m. gruodžio 1 d. (akcijos sąlygas įvykdęs 2022 11 24 – 2022 11 30).
  III savaitės pagrindinio akcijos prizo laimėtojas renkamas 2022 m. gruodžio 8 d. (akcijos sąlygas įvykdęs 2022 12 01 – 2022 12 07).
  IV savaitės pagrindinio akcijos prizo laimėtojas renkamas 2022 m. gruodžio 15 d. (akcijos sąlygas įvykdęs 2022 12 08 – 2022 12 14).
  2.4. Pagrindinio prizo laimėtojai apie laimėjimą bei prizo atsiėmimą informuojami asmeniškai, telefonu arba elektroniniu paštu, kuriuo registravosi „Perlas Go“ programėlėje arba www.perlasgo.lt svetainėje.
  2.5. Jeigu su pagrindinio akcijos prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti jo nurodytu el. paštu ar telefonu per 2 kalendorines dienas, Organizatorius burtų keliu traukia naują pagrindinio akcijos prizo laimėtoją.
  2.6. Pagrindinio akcijos prizo laimėtojams, pagrindinis akcijos prizas pristatomas jų nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje. Dėl pristatymo datos Organizatorius ir pagrindinio akcijos prizo laimėtojas susitaria kiekvienu atveju individualiai. Prizo pristatymo išlaidas padengia Organizatorius.
 3. Asmens duomenų tvarkymas
  3.1. Atsiskaitant „Perlas Go“ programėle, asmens duomenų valdytojas yra „Perlas Finance“, juridinio asmens kodas 301169732, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. +370 5 275 17 51, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt
  3.2. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko akcijos organizavimo, prizo pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
  3.3. Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
  3.4. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi akcijos vykdymo metu ir 6 mėnesius po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
  3.5. Akcijos dalyviai turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
  3.6. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis.
  3.7. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis.
  3.8. Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.
  3.9. Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.
 4. Baigiamosios nuostatos
  4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasgo.lt.
  4.2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
  4.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.