Akcijos „Išbandyk „Perlas Go“ ir laimėk 100 Eur pigu.lt dovanų kuponą“

TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis nuo 2024 m. birželio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. imtinai.
1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Finance“ (toliau – Organizatorius arba „Perlas Finance“).
1.3. Akcijai skiriamas vienas akcijos prizas, nurodytas akcijos taisyklių 2.1 punkte.
1.4. Dalyvauti akcijoje ir laimėti akcijos prizą gali TIK NAUJI „Perlas Go“ naudotojai, Akcijos laikotarpiu „Perlas+” prekybos vietoje gavę reklaminę skrajutę su akcijos kodu ir įvykdę visas šias akcijos sąlygas:
– užsiregistravę „Perlas Go“ programėlėje, arba savitarnoje (www.perlasgo.lt);
– programėle nuskenavę specialų šios akcijos brūkšninį kodą arba įvedę akcijos kodą „Perlas Go“ savitarnos svetainėje ir patvirtinęs registraciją dalyvauti akcijoje, bei sutikęs su akcijos taisyklėmis;
– naudojantis „Perlas Go“ apmokėję bent vieną sąskaitą;
– „Perlas Go“ naudotojas, norintis dalyvauti akcijoje, turi būti davęs sutikimą dėl Organizatoriaus tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo.
1.5. Akcijoje negali dalyvauti Perlas Finance darbuotojai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
2.1. Akcijos prizas – 100 Eur vertės pigu.lt dovanų kuponas, kurių galiojimo terminas –2024 07 01 – 2024 12 31.
2.2. Akcijos prizų kiekis – vienas vienetas.
2.3. Akcijos prizas pinigais jokiomis aplinkybėmis neišmokamas.
2.4. Akcijos prizo laimėtojas renkamas burtų keliu iš visų akcijos dalyvių, pasibaigus akcijai – 2024 m. liepos 2d.
2.5. Akcijos prizo laimėtojas apie laimėjimą informuojami asmeniškai telefonu ar elektroniniu paštu, kurį nurodė registruodamasis „Perlas Go“.
2.6. Jeigu su akcijos prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti jo nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu per 2 kalendorines dienas nuo laimėtojo išrinkimo dienos, Organizatorius 2024 m. liepos 5 d. burtų keliu traukia naują akcijos prizo laimėtoją.
2.7. Akcijos prizas laimėtojui išsiunčiamas elektroniniu paštu.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Perlas Finance“, juridinio asmens kodas 301169732, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. +370 5 275 17 51, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt.
3.2. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus asmens duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys akcijos organizavimo, laimėto prizo įteikimo ir informavimo apie laimėtą prizą tikslais.
3.3. Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
3.4. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu susiję asmens duomenys bus saugomi akcijos vykdymo metu ir 6 mėnesius po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
3.5. Akcijos dalyviai turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
3.6. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis.
3.7. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis.
3.8. Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.
3.9. Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės dėl duomenų tvarkymo buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasgo.lt.
4.2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
4.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.