Privatumo ir slapukų politika

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

1.     BENDRA INFORMACIJA

1.1.   Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Perlas GO mobiliąja programėle.

1.2.   Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises. Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, kurie naudojasi Perlas GO mobiliąją programėle.

1.3.   Jeigu naudojatės mobiliąją programėle vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.

1.4.   Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, mobiliąja programėle naudotis negalite.

1.5.   Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Perlas Finance“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 301169732, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 278 0732, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt. Duomenų tvarkytojas UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 278 0732, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt

2.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1.   Savo veikloje tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės šiais principais:

2.1.1.Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

2.1.2.Tikslo apribojimo principas –  asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

2.1.3.Tikslumo principas – asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.

2.1.4.Duomenų kiekio mažinimo principas – renkami tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

2.1.5.Vientisumo ir konfidencialumo principas – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

2.1.6.Saugojimo trukmės apribojimo principas – asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

3.     ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

3.1.   Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai naudojatės mobiliąja programėle ir (arba) tais atvejais, kai parašote mums ar bendraujate su mūsų komanda, pateikdami užklausas, nusiskundimus, komentarus ar kt. Tais atvejais, kai susisiekiate su mumis raštu arba el. paštu, išsaugome šiuos susirašinėjimo duomenis.

4.     KOKIUS ASMENS DUOMENIS APIE JUS RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS

4.1.   Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1.Registruojantis mobiliojoje programėlėje ir patvirtinant asmens tapatybę, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, gimimo data, lytis, šalis, miestas, asmens dokumento numeris, asmens dokumento galiojimo data, asmens dokumento kopija, įrenginio tipas, operacinė sistema ir sistemos versija, sutikimas arba nesutikimas su tiesiogine rinkodara el. paštu arba SMS. Šiuos duomenis tvarkome, kol neištrinate savo profilio, jį ištrynus, duomenys, kurie renkami pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, yra saugomi dar 8 metus.

4.1.2.Tiesioginės rinkodaros tikslu, gavę Jūsų sutikimą bei siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją. Šiam tikslui Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų pačių. Šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis mes perduodame (teikiame), naujienlaiškių ir SMS siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms. Šiuos duomenis tvarkome, kol galioja Jūsų išreikštas sutikimas.

4.1.3.Siekdami vykdyti kitus su Jumis sudarytus sandorius, Jūsų asmens duomenis, kai to reikia tam, jog vykdytumėme savo pareigas ir pasinaudotumėme savo teisėmis, susijusiomis su kitais tarp mūsų sudarytais sandoriais. Šiuo tikslu tvarkome tuos Jūsų asmens duomenis, kurių minimaliai reikia ir kuriuos gauname iš Jūsų pačių ir (ar) trečiųjų asmenų, saugome tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę reikšti mums reikalavimus, susijusius su šiais sandoriais.

4.1.4.Kai Jūs kreipiatės su prašymu, skambindami telefono numeriu 852751751, gavę Jūsų sutikimą, Jūsų skambutį įrašome, kad prireikus galėtume atkurti pokalbio turinį. Pokalbio įrašą naudojame norėdami užtikrinti paslaugų kokybę, taip pat siekdami suteikti Jums reikiamą informaciją ir atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus ar prašymus. Įrašydami skambutį taip pat fiksuojame skambinančiojo telefono numerį, skambučio datą ir laiką, skambučio trukmę.

4.1.5.Jei pokalbio pradžioje duosite sutikimą, Jūsų duomenis taip pat galėsime naudoti vėliau su Jumis susisiekti naudojant automatinį skambintuvą aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais. Jūsų pokalbio įrašą ir kitus minėtus duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už kreipimųsi ir skundų priėmimą, perdavimą ir nagrinėjimą. Taip pat prieigą prie duomenų gali turėti mūsų informacinių sistemų paslaugų teikėjai arba tie asmenys, su kuriais susijęs Jūsų kreipimasis ar skundas.

4.1.6.Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis mobiliąja programėle, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenimis, kuriuos Jūs pateikėte šios Privatumo politikos 4 punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

5.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

5.1.   Turėdami Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, priminimus, reklamą ir informaciją apie mūsų paslaugas, taip pat ir mūsų partneriai (UAB „Perlas Network“, UADBB „Perlo draudimo brokeris“, UAB „Perlas Energija“) gali Jums pateikti pasiūlymus, kurie galėtų Jus dominti. Jeigu Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo mobiliosios aplikacijos rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Šiuo atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

5.2.   Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs taip pat suteikiate leidimą su Jumis susisiekti atitinkamomis ryšio priemonėmis.

5.3.   Jeigu registruodamiesi davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada galėsite atšaukti šį duotą sutikimą tam tikriems arba visiems veiksmams prisijungę  prie savo paskyros. Norėdami atsisakyti naujienlaiškių, Jūs galite paspausti naujienlaiškio atsisakymo nuorodą pačiame naujienlaiškyje, galite nuimti sutikimo požymį savo mobiliojoje aplikacijoje arba atsiųsti mums prašymą el. paštu info@perlasgo.lt

5.4.   Siekdami Jus identifikuoti, prašome nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei kitus registracijos duomenis. Tuo atveju, jeigu mums kiltų abejonių dėl tapatybės, mes galime paprašyti pateikti papildomus tapatybę įrodančius dokumentus.

5.5.   Jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.     PROFILIAVIMAS

6.1.   Mes naudojame automatizuotą asmens duomenų apdorojimą, kurį sudaro asmens duomenų naudojimas, siekiant įvertinti tam tikrus duomenų subjekto asmeninius aspektus.

6.2.   Profiliavimo tikslais mes renkame šiuos duomenis: lytis, amžius, paskyros sukūrimo data, paskutinio prisijungimo data, paskyros ištrynimo data, naršymo istorija, finansinių transakcijų istorija, šalis, kalba.

6.3.   Profiliavimas naudojamas, analizuojant arba prognozuojant Jūsų asmeninių pageidavimų, interesų elgesio aspektus, taikant automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir pirkimo duomenis bei atsižvelgdami į Jūsų pirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius, teikiame Jums aktualius pasiūlymus bei naudingą informaciją.Profiliavimo rezultatai sudaro galimybę pateikti pasiūlymus, geriausiai atitinkančius Jūsų poreikius.

6.4.   Asmeninius pasiūlymus mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, pranešimais mobiliajame telefone.

6.5.   Jeigu nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų.

6.6.   Asmeniniai duomenys, renkami rinkodaros ir profiliavimo tikslais bus saugomi nuo Jūsų sutikimo momento iki to laiko, kai bus atšauktas Jūsų sutikimas, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau negu 5 metus.

7.     KITI INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

7.1.   Tam tikri mūsų siunčiami pranešimai nėra laikomi tiesiogine rinkodara (reklama). Jeigu esate atlikę mokėjimus mūsų mobiliojoje aplikacijoje, galime Jums siųsti pranešimus apie mokėjimo statusą (amokėta/ nepavyko apmokėti), apie atnaujintus skaitliukų rodmenis ir pan.

8.     KAM IR KODĖL MES TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS

8.1.   Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2.   Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

8.3.   Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.4.   Jūsų duomenis gali peržiūrėti: darbuotojai, prižiūrintys mobiliosios aplikacijos veikimą ir turinį; Mobiliosios programėlės turinio valdymo sistemos ir talpinimo paslaugų teikėjai; Mobiliosios programėlės analitikos paslaugų teikėjas Google LLC (Jungtinės Amerikos Valstijos), kiek tai būtina mobiliosios programėlės analitikos tikslais. Google LLC yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų; Mobiliosios aplikacijos rinkodaros, reklamos kampanijų priežiūros paslaugų teikėjas, kiek tai būtina reklamos ir rinkodaros organizavimo tikslais; Partneriai, teikiantys programavimo, ir kitas IT paslaugas; Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugų teikėjai.

8.5.   Partneriai, kurie turi galimybę peržiūrėti Jūsų duomenis, neturi teisės jų naudoti kitais negu paslaugų teikimo mums tikslais.

9.     DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

9.1.   Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, arba teisės aktai, jeigu juose yra numatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Mes siekiame nesaugoti neaktualių asmens duomenų. Istorinė informacija yra saugoma tik tais atvejais, jeigu to reikia teisės aktų nustatyta tvarka mūsų veiklai vykdyti.

10.   KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

10.1.Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į mobiliąją programėlę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į mobiliąją programėlę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.2.Jei mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta neteisėta prieiga.

11.   JŪSŲ TEISĖS

11.1.Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

11.1.1.    Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

11.1.2.    Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių, kurios apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

11.1.3.    Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas.

11.1.4.    Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

11.1.5.    Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

11.1.6.    Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

11.1.7.    Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant užduotį dėl viešojo intereso.

11.1.8.    Teisė į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25). Taikoma tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

11.1.9.    Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

11.1.10.  Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/

11.1.11.  Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

12.   SKUNDŲ PATEIKIMAS

12.1.Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

12.2.Jeigu manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.   KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

13.1.Prašome kreiptis į mus, jeigu turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą arba norite, kad nenaudotume Jūsų informacijos, arba norite pasinaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą. Jūs galite kreiptis į mus el. paštu dap@perlas.lt arba tel. (8 5) 2751 751.