Akcijos „Naudokis „Perlas Go“ ir laimėk „Bolt“ (pavežėjų paslaugos) nuolaidą“

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis nuo 2024 m. birželio 19 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. imtinai.
1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Finance“ (toliau – Organizatorius arba „Perlas Finance“).
1.3. Akcijai skiriami akcijos prizai, nurodyti akcijos taisyklių 2.1 punkte.
1.4. Dalyvauti akcijoje ir laimėti akcijos prizus gali tik „Perlas Go“ naudotojai, akcijos laikotarpiu įvykdę akcijos sąlygas:
– įvedę el.paštu gautą akcijos dalyvio kodą „Perlas Go“ savitarnos svetainėje arba „Perlas Go“ programėlės skiltyje Akcijos ir patvirtinę registraciją joje dalyvauti bei sutikę su akcijos taisyklėmis;
– apmokėję bent vieną sąskaitą „Perlas Go“, bet prieš tai neatlikę jokių mokėjimų (nauji klientai) arba apmokėję tris ir daugiau sąskaitų jau esami klientai;
– „Perlas Go“ naudotojas, norintis dalyvauti akcijoje, turi būti davęs sutikimą dėl Organizatoriaus tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo.
1.5. Akcijoje negali dalyvauti „Perlas Finance“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
2. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
2.1. Akcijos prizai – 4 Eur, 6 Eur arba 8 Eur vertės „Bolt“ (pavežėjo paslaugų) nuolaidos kodai, kurių galiojimo terminas – du kalendoriniai mėnesiai nuo prizo gavimo dienos.
2.2. Akcijos prizai dalyviams parenkami atsitiktine tvarka ir yra lygūs vertei, kuri nurodyta el.laiške kviečiančiame dalyvauti akcijoje.
2.3. Akcijos prizų kiekis – neribotas.
2.4. Akcijos prizai pinigais jokiomis aplinkybėmis neišmokami.
2.5 Akcijos sąlygas įvykdžiusiems „Perlas Go“ naudotojams el. paštu išsiunčiami prizo kodai (vienam akcijos sąlygas įvykdžiusiam naudotojui, vienas unikalus akcijos kodas).
2.6. Kodai išsiunčiami per pirmas tris mėnesio darbo dienas, už akcijos sąlygų įvykdymą už praėjusį mėnesį.
3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Perlas Finance“, juridinio asmens kodas 301169732, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. +370 5 275 17 51, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt.
3.2. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus asmens duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys akcijos organizavimo, laimėto prizo įteikimo ir informavimo apie laimėtą prizą tikslais.
3.3. Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
3.4. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu susiję asmens duomenys bus saugomi akcijos vykdymo metu ir 6 mėnesius po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
3.5. Akcijos dalyviai turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
3.6. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis.
3.7. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis.
3.8. Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.
3.9. Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės dėl duomenų tvarkymo buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasgo.lt.
4.2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
4.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.